در تصویر زیر برخی از پروژه های انجام شده توسط این مجموعه قابل مشاهده است

  • قابل توجه: بسیاری از پروژه های انجام شده به دلیل حفظ حریم حقوق شرکت طراح یا مخترع قابل انتشار نمی باشد.

 

نمونه های ماشین آلات صنایع غذایی

نمونه قالبها

 

دیگر نمونه ها: