با هدف انتقال تجارب و دانش ذخیره شده در گروه مینیاتور برآن شدیم تا مجموعه ای کوچک زیر مجموعه شرکت راه اندازی کنیم تا قدمی هر چند کوچک در کمک به جویندگان علم و دانش برداشته باشیم. مهمترین نقاط تمایز آکادمی مینیاتور با آموزشگاه های مشابه در سه چیز است:

اول آنکه از آنجاییکه مدرسین دوره های آموزشی همگی از مشغولین در بخشهای مختلف صنعت هستند، به نیازهای عملی و به روز زمینه های تخصصی آگاهی کامل دارند و دوره ها را با دید کاملا کاربردی تدوین و تدریس می کنند.

دوم آنکه به دلیل اینکه شرکت از راه اندازی آکادمی اهداف مالی دنبال نمیکند، آکادمی هامان موفق شده است دوره های تخصصی را با هزینه هایی مناسب برای علاقه مندان ارائه کند.

سوم آنکه دانش آموختگان این مجموعه ارتباط بسیار سریع و راحتی را با صنعت مربوطه خود به واسطه شرکت پیدا میکنند.

دوره های در حال برگزاری این مجموعه:

 

* جهت آگاهی از سرفصل دوره ها روی دوره مورد نظر کلیک کنید.